Yabancı Uyruklu Öğrenci İkamet İzin İşlemleri

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ İKAMET İZİN İŞLEMLERİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı arasında uluslararası öğrencilerin vize ve ikamet izni işlem ve süreçlerinin güncellenmesine yönelik 15 Kasım 2023 tarihinde "Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalanmıştır.

Bu kapsamda uluslararası öğrencilerin ikamet izni başvurularına ilişkin iş ve işlemler Üniversitemizce yürütüleceğinden; Üniversitemize ilk defa (yeni kayıt) kayıt yaptıran veya halihazırda Üniversitemizde kayıtlı olup, ikamet izin süresini uzatma talebinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet izni alabilmeleri için Beyan Kontrol Belgesinde belirtilen evraklarını hazırlayıp dosya şeklinde eksiksiz şekilde teslim etmesi gerekmektedir.

Protokol İçin Tıklayınız.

Uygulama Rehberi İçin Tıklayınız.

Beyan Kontrol Belgesi İçin Tıklayınız.

Beyan Kontrol Belgesi (İngilizce-Rusça) Açıklama İçin Tıklayınız.

Evrak Tesliminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  1. "Beyan Kontrol Belgesi"nde öğrenciye ait bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. İmza, tarih kısımları kontrol edilerek tamamlanmalıdır. “Öğrenci İkamet İzni İçin Gerekli Evraklar” kısmındaki belgelerin kontrolünün sağlanması ve her tamamlanan evrak için ilgili kutucuğun işaretlenmesi gerekmektedir.
  2. Öğrencilerin kendileri www.goc.gov.tr adresindeki E-İkamet modülü üzerinden alacakları “İkamet İzni Öğrenci Kayıt Formun"da beyan edilen adres bilgisi ile “Beyan Kontrol Belgesi” 8/a ve 8/b Maddelerinde beyan edilen adres bilgilerinin aynı olması şarttır.
  3. “İkamet İzni Öğrenci Kayıt Formun"daki öğrenciye ait imza kısmında (sayfa 1) öğrenci imzası bulunmalıdır.
  4. Vergi Dairesinden ödenmiş kart parası makbuzu (2024 yılı itibari ile 565 TL) kontrol edilmelidir.
  5. Pasaportun aslı kontrol edilerek, pasaport fotokopisi ve son giriş kaşesi fotokopisi  aslı görüldü/aslı gibidir şeklinde teyit edilmelidir.
  6. YÖKSİS sisteminde aktif kaydı olmayan yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları alınmayacaktır. (ALKÜ-TÖMER haricinde başka TÖMER'lerde öğrenim gören ve kayıt donduran diğer öğrenciler başvuru yapamayacaklardır.) 
  7. Adres belgesi için yapılan başvuru ilk başvuru ise Beyan Kontrol Belgesi 8/a maddesinde belirtilen belgelerden uygun olanın hazırlanması; Adres belgesi için yapılan başvuru uzatma başvurusu ise bu belgelere ek olarak, E-devletten alınmış adres tescilini gösteren adres yerleşim belgesi getirmesi zorunludur.
  8. Uzatma başvurusunda adres tescil kaydı olmayan öğrenciler ile Parmak izni kaydı bulunmayan yabancı öğrencilerin başvuruları alınmayacaktır.
  9. Göç İdaresi tarafından ikamet işlemi tamamlanan öğrencilerin ikamet izin kartları beyan kontrol belgesinde belirtilen adrese gönderilecektir. Yabancı öğrenci ikamet izni kartını aldıktan sonra Göç idaresi Müdürlüğüne gelip adres kayıt sistemine adresini tescil ettirmesi gerekmektedir. Ayrıca Yabancı öğrenci parmak izi vermemişse ikamet izni kartını aldıktan sonra parmak izini vermesi için Göç İdaresine yönlendirilmelidir.
  10. Öğrenci evraklarını kırmızı kapaklı dosya içinde teslim etmelidir.