SSS

1-Öğrenci Bilgi Sistemi ile ulaşabileceğim bilgiler ve yapabileceklerim nelerdir?

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx linki aracılığı ile öğrenci bilgi sistemine ulaşabilirsiniz.  "Öğrenci Bilgi Sistemi" ara yüzünü kullanarak not durumlarınızı, harç durumlarınızı, sınav tarihlerinizi, devamsızlık durumlarınızı, genel ya da şahsi duyurularınızı takip edebilirsiniz. Ders kayıt, kayıt yenileme işlemlerini yapabilirsiniz. Ayrıca öğrenci işleri ofislerine gelmeden bu sistem üzerinden elektronik imzalı olarak "Öğrenci Belgesi", "Disiplin Durum Belgesi", "Ders İçerikleri Belgesini" alabilirisiniz.

2-Öğrenci şifremi unuttum nasıl öğrenebilirim?

Öğrenci bilgi sistemine giriş sağladığınız da alt tarafta yazan Şifremi Unuttum linkine tıklayarak yeni şifrenizi edinebilirsiniz.

3-Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24. Maddesine göre; Derslere % 70, teorik ve uygulaması birlikte olan derslere, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere % 80 oranında devam zorunludur. Bu şartları sağlayamayan öğrencilere DZ (Devamsız) notu verilir. Devam koşulunu sağlamayan öğrenciler ve/veya dersi veren öğretim elemanının ders için belirleyip bölüm başkanlığının onayı ile yarıyıl başında ilan ettiği şartları sağlamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.

4- Kayıt dondurmak için ne zaman başvurmam gerekir?

Kayıt dondurmak için üniversitemiz akademik takviminde belirtilen tarihlere kadar gerekçeli dilekçe ile Birim Öğrenci İşlerine başvurmanız gerekir. En fazla iki dönem kayıt dondurma işlemi yapılabilir.

5-Diplomamı başka birisi alabilir mi?

Diplomanızı noter vekaleti vereceğiniz herhangi birisi alabilir. (Vekalet alan kişi kendi kimliğini, vekalet belgesini, vekaletini aldığı öğrencinin öğrenci kimliğini işlem sırasında mutlaka yanında bulundurmalıdır.)

6-Diplomamı kaybettim ne yapmalıyım?

Diploma, ÇAP, Yandal sertifikasını kaybedenlerin, ulusal gazetelerin birine kayıp ilanı verdikten sonra, yayımlanan gazetenin bir suretini ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği ücreti ilgili banka hesabına yatırdığını gösteren dekontu, gerekçeli başvuru dilekçesine ekleyerek nüfus cüzdanı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları halinde Diploma, ÇAP, Yandal sertifikasının ikinci nüshası hazırlanır. Başvuru dilekçesi örneği (Diploma, ÇAP, Yandal Sertifikasının İkinci Nüsha Talep Formu)  başkanlığımız web sitesi Belgeler-Öğrenci Formları kısmında mevcuttur.

7-Öğrenci Kimliğimi Kaybettim Ne Yapmalıyım?

Kimliğinizi kaybettiğiniz yerde (yerel gazete olabilir.) kayıp ilanı verdikten sonra, yayımlanan gazetenin bir suretini ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği ücreti ilgili banka hesabına yatırdığını gösteren dekontu Öğrenci Kimlik Kartı Yenileme Talep Formuna ekleyerek birim öğrenci işlerine müracaat etmeniz gerekmektedir. Kimlik Kartı Yenileme Talep Formuna akademik birimlerimiz web sitelerinden ve Başkanlığımız web sitesi Belgeler-Öğrenci Formları kısmından ulaşabilirsiniz.

8-Çift Anadal (ÇAP) programı nedir ve nasıl başvuru yapılır?

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde okuyan öğrenciler, lisans öğrenimleri boyunca başka bir lisans öğrenimini aynı zamanda yapabilir. Bununla ilgili hususlar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Programı(ÇAP) Yönergesi ile belirlenir.

9-Ders Muafiyeti nedir? Nasıl gerçekleştirilir?

Öğrenci, bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu ders için muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyet talebini içeren dilekçe, muafiyete esas olacak belgelerle birlikte eğitim-öğretimin başladığı iki hafta içerisinde ilgili birime verir. Muafiyet talebi dersin içeriği, kredisi ve başarı notu dikkate alınarak Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Muaf sayıldığı dersleri not yükseltmek için yeniden almak isteyen öğrenciler, söz konusu dersi ikinci kez almış gibi kabul edilir. 

10-Mezun durumdayım sadece stajım kaldı katkı payı ödeyecek miyim?

Bölümündeki tüm derslerini tamamlayan öğrencilerden mezun olabilmek için sadece stajı kalanlar katkı payı ödemeyecektir.

11-Lisans öğrenimini tamamlayamayanlar önlisans diplomasını nasıl alabilirler?

Öğrenciye kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört dönemindeki dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının en az 2.00 olması ve devam ettiği programdan ayrılması koşullarıyla Birim Öğrenci İşlerine dilekçe ile başvuruda bulunması halinde önlisans diploması verilir.

12-Onur ve Yüksek Onur Öğrencisi nasıl olunur?

Her yarıyıl sonunda, en az o yarıyılın dersleri kadar derse kayıt yaptıran ve o yarıyıla ait ağırlıklı yarıyıl not ortalaması 3.00 – 3.49 arasında olan öğrenci onur öğrencisi, 3.50 ve daha yüksek olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Ancak, bu öğrencilerin öğrenimleri süresince herhangi bir yarıyılda disiplin cezası almaması  ve tüm derslerden başarılı olmaları gerekir.

13-Mezun olmak için gerekli not ortalama şartını sağlayamayan (2.00 ortalama) öğrenci ne yapmalıdır?

AGNO’larını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları halinde, ilgili kurul kararıyla tek ders sınavına girebilirler. Yine de mezun olmak için gerekli ortalamayı sağlayamayan öğrenciler bir sonraki dönemde/dönemlerde kayıt yenileme ve derse kayıt yaparak gerekli ortalamayı sağlamaları halinde mezun olabileceklerdir.

14- Danışmanım kimdir? Nasıl öğrenebilirim? Görevi nedir?

Her öğrenciye akademik programı izlemesini sağlamak üzere bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışmanlık görevi, öğretim elemanları arasında bölüm başkanı, anabilim/anasanat dalı başkanı veya program danışmanı tarafından önerilir ve birim yöneticisi tarafından görevlendirilir. Görevlendirme, ilgili danışmana ve öğrencilere duyurulur. Öğrenciler danışman bilgisini Öğrenci Bilgi Sisteminden görebilmektedirler. Danışman değişikliği de aynı yöntemle yapılır. Danışman, öğrencinin devam ettiği programdaki başarı durumu ve derslerin program içindeki dağılımını dikkate alarak öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur ve öğrencinin ders kaydını onaylar. Danışman, öğrencinin öğrenimini başarılı olarak sürdürmesi ve kanunda öngörülen sürede tamamlayabilmesi için öğrencinin ders durumunu sürekli olarak izler ve öğrenciyi yönlendirir.

15-Üniversitenizde zorunlu staj var mıdır?

Üniversitemizde zorunlu stajlar bölümlere ve programlara göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgiyi biriminiz Öğrenci İşlerinden öğrenebilirsiniz.

16-Kayıt yenileme işlemi ne zaman, nasıl yapmam gerekiyor?

Akademik takvimde belirtilen süreler içinde Kayıt yenileme işlemleri ile ilgili kılavuz Rektörlüğümüz ve Başkanlığımız web sayfalarında ilan edilen kılavuzda bulunan yönlendirmeler doğrultusunda öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapmanız gerekmektedir.

17-Mazaretli Kayıt yenileme işlemini ne zaman, nasıl yapmam gerekiyor?

Belgelenebilir, geçerli mazeret olması durumunda Birim Yönetim Kurulu Kararıyla yapılabilmektedir.