Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Nazmi TAŞAR

Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü

 • 0(242) 510 60 60 / 1353
 • nazmi.tasar@alanya.edu.tr
Mesut COŞKUN

Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü

 • 0(242) 510 60 60 / 1352
 • mesut.coskun@alanya.edu.tr
Kadriye BÜYÜKBALLı

Planlama ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü

Bilgisayar İşletmeni

 • 0(242) 510 60 60 / 1360
 • kadriye.buyukballi@alanya.edu.tr
 • Müdürlük yazışmalarının yapılması için evrak kayıt-dosya sistemi ve arşiv işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Bağlı bulunulan üst makamlara sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki sınırları içinde incelemek, parafa veya imza etmek,
 • Birim temel faaliyetleri ile ilgili yasal mevzuatların uygulanmasını sağlamak,
 • Müdürlük faaliyetleri ile ilgili konularda Senato ve Yönetim Kuruluna önerilerin hazırlanması ve kararların ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak,
 • Kendisine yönlendirilmiş görev alanıyla ilgili öğrencilerin her türlü soru ve sorunları ile yakından ilgilenmek,
 • Birim personelinin durumları hakkında üst makamlara öneride bulunmak,
 • Faaliyet alanı çerçevesinde araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 • Birimin idare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,
 • Birimin mali iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Personellerinin özlük işlemlerini takip etmek,
 • Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek,
 • Birim faaliyetlerine ilişkin kanun, yönetmelik ve yönergeleri takip ederek gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Müdürlük faaliyetleri ile ilgili izleme ve ölçme faaliyetlerini gerçekleştirmek ve üst makama raporlamak,
 • Müdürlük faaliyetleri ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,
 • Müdürlük faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarını izlemek ve üst makama raporlamak,
 • İnternet sitesinden çalışma alanı ile ilgili gerekli duyuru işlemlerinin yapılmasını sağlamak
 • Üniversitemizin akademik/idari birimleri ve başkanlık altında bulunan şube müdürlükleri ile koordineli şekilde çalışılmasını sağlamak,
 • Üst makamlar tarafından bildirilen istek ve önerilerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Daire Başkanı ve üst makamların vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Takip ettiği iş ve işlemler hakkında amirine bilgi vermek.