}

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Mesut COŞKUN

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü

  • 0(242) 510 60 60 / 1352
  • mesut.coskun@alanya.edu.tr
Kadriye BÜYÜKBALLI

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Bilgisayar İşletmeni

  • 0(242) 510 60 60 / 1360
  • kadriye.buyukballi@alanya.edu.tr
Mustafa YILMAZ

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Büro Personeli

  • 0(242) 510 60 60 / 1361
  • mustafa.yilmaz@alanya.edu.tr


1. Müdürlük yazışmalarının yapılması için evrak kayıt-dosya sistemi ve arşiv işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
2. Bağlı bulunulan üst makamlara sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki sınırları içinde incelemek, parafa veya imza etmek,
3. Birim temel faaliyetleri ile ilgili yasal mevzuatların uygulanmasını sağlamak,
4. Müdürlük faaliyetleri ile ilgili konularda Senato ve Yönetim Kuruluna önerilerin hazırlanması ve kararların ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak,
5. Kendisine yönlendirilmiş görev alanıyla ilgili öğrencilerin her türlü soru ve sorunları ile yakından ilgilenmek,
6. Birim personelinin durumları hakkında üst makamlara öneride bulunmak,
7. Faaliyet alanı çerçevesinde araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
8. Birimin idare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,
9. Birimin mali iş ve işlemlerini yürütmek,
10. Personellerinin özlük işlemlerini takip etmek,
11. Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek,
12. Yeni kaydolan öğrencilerin öğrenci kimlik kartları ile kartlarını kaybeden öğrencilerin iş ve işlemlerini takip etmek,
13. Birim faaliyetlerine ilişkin kanun, yönetmelik ve yönergeleri takip ederek gerekli düzenlemeleri yapmak,
14. Müdürlük faaliyetleri ile ilgili izleme ve ölçme faaliyetlerini gerçekleştirmek ve üst makama raporlamak.
15. Müdürlük faaliyetleri ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,
16. Müdürlük faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarını izlemek ve üst makama raporlamak,
17. İnternet sitesinden çalışma alanı ile ilgili gerekli duyuru işlemlerinin yapılmasını sağlamak
18. Üniversitemizin akademik/idari birimleri ve başkanlık altında bulunan şube müdürlükleri ile koordineli şekilde çalışılmasını sağlamak,
19. Üst makamlar tarafından bildirilen istek ve önerilerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak,
20. Daire Başkanı ve üst makamların vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Takip ettiği iş ve işlemler hakkında amirine bilgi vermek.