}

YÖK Bursları Takip Şube Müdürlüğü

Mesut COŞKUN

YÖK Bursları Takip Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü

  • 0(242) 510 60 60 / 1352
  • mesut.coskun@alanya.edu.tr
Mustafa YILMAZ

YÖK Bursları Takip Şube Müdürlüğü

Büro Personeli

  • 0(242) 510 60 60 / 1361
  • mustafa.yilmaz@alanya.edu.tr
Kadriye BÜYÜKBALLI

YÖK Bursları Takip Şube Müdürlüğü

Bilgisayar İşletmeni

  • 0(242) 510 60 30 / 1360
  • kadriye.buyukballi@alanya.edu.tr


1. Müdürlük yazışmalarının yapılması için evrak kayıt- dosya sistemi ve arşiv işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
2. Bağlı bulunulan üst makamlara sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki sınırları içinde incelemek, parafa veya imza etmek,
3. Senato ve Yönetim Kuruluna önerilerin hazırlanması ve kararların ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak,
4. YÖK tarafından verilen burslara İlişkin üniversitemiz bünyesinde
yapılması gereken iş ve işlemleri takip etmek,
5. EBYS üzerinden gereğine havale edilen yazı ve dilekçelere ilişkin olarak iş, işlem ve yazışmaları yürütmek,
6. Birim temel faaliyetleri ile ilgili yasal mevzuatların uygulanmasını sağlamak,
7. Yönetmelik ve yönergeleri takip etmek, gereğini yapmak ve yapılması gereken düzenlemelere dair iş ve işlemleri takip etmek,
8. Müdürlük faaliyetleri ile ilgili izleme ve ölçme faaliyetlerini, gerçekleştirmek ve üst makama raporlamak,
9. Müdürlük faaliyetleri ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,
10. Müdürlük faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarını izlemek ve üst makama raporlamak,
11. Üniversitemizin akademik/idari birimleri ve başkanlık altında bulunan şube müdürlükleri ile koordineli şekilde çalışılmasını sağlamak,
12. Üst makamlar tarafından bildirilen istek ve önerilerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak,
13. Daire Başkanı ve üst makamların vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Takip ettiği iş ve işlemler hakkında amirine bilgi vermek.