YÖK Bursları Takip Şube Müdürlüğü

Nazmi TAŞAR

YÖK Bursları Takip Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü

 • 0(242) 510 60 60 / 1353
 • nazmi.tasar@alanya.edu.tr
 • Müdürlük yazışmalarının yapılması için evrak kayıt - dosya sistemi ve arşiv işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Bağlı bulunulan üst makamlara sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki sınırları içinde incelemek, parafa veya imza etmek,
 • Senato ve Yönetim Kuruluna önerilerin hazırlanması ve kararların ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak,
 • YÖK tarafından verilen burslara İlişkin üniversitemiz bünyesinde yapılması gereken iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek,
 • EBYS üzerinden gereğine havale edilen yazı ve dilekçelere ilişkin olarak iş, işlem ve yazışmaları yapmak,
 • Birim temel faaliyetleri ile ilgili yasal mevzuatların uygulanmasını sağlamak,
 • Yönetmelik ve yönergeleri takip etmek, gereğini yapmak ve yapılması gereken düzenlemelere dair iş ve işlemleri takip etmek,
 • Müdürlük faaliyetleri ile ilgili izleme ve ölçme faaliyetlerini, gerçekleştirmek ve üst makama raporlamak,
 • Müdürlük faaliyetleri ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,
 • Müdürlük faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarını izlemek ve üst makama raporlamak,
 • Üniversitemizin akademik/idari birimleri ve başkanlık altında bulunan şube müdürlükleri ile koordineli şekilde çalışılmasını sağlamak,
 • Üst makamlar tarafından bildirilen istek ve önerilerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Daire Başkanı ve üst makamların vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Takip ettiği iş ve işlemler hakkında amirine bilgi vermek.