Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü

Nazmi TAŞAR

Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü

 • 0(242) 510 60 60 / 1353
 • nazmi.tasar@alanya.edu.tr
Nilgün ÇELİK

Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü

Büro Personeli

 • 0(242) 510 60 60 / 1364
 • nilgun.celik@alanya.edu.tr
Gönül ÇETİN

Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü

Büro Personeli

 • 0242 510 60 60 / 1369
 • gonul.cetin@alanya.edu.tr
 • Müdürlük yazışmalarının yapılması için evrak kayıt - dosya sistemi ve arşiv işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Bağlı bulunulan üst makamlara sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki sınırları içinde incelemek, parafa veya imza etmek,
 • Senato ve Yönetim Kuruluna önerilerin hazırlanması ve kararların ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak,
 • Özel Öğrenci İşlemlerini yürütmek,
 • Güz ve bahar yarıyılları için yatay geçiş kontenjanlarını akademik birimlerden isteyip senatoya sunmak ve çıkan karar doğrultusunda kontenjanları YÖKSİS’e girmek, Çap, anadal, uuklu öğrenci kontenjanları, ücretleri, yatay geçiş iş ve işlemleri takip etmek,
 • Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin süresi içerisinde aksatılmadan düzenli bir biçimde sürdürülmesini sağlamak,
 • Birim temel faaliyetleri ile ilgili yasal mevzuatların uygulanmasını sağlamak,
 • Kendisine yönlendirilmiş öğrencilerin her türlü soru ve sorunları ile yakından ilgilenmek,
 • Yönetmelik ve yönergeleri takip etmek, gereğini yapmak ve yapılması gereken düzenlemelere dair iş ve işlemleri takip etmek,
 • Üniversite Kurullarının, eğitim-öğretim ile ilgili alınan kararlarının uygulanmasını sağlamak, 
 • Uluslararası öğrencilerden alınacak öğrenim ücretlerini Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak, alınan kararların ilgililerine duyurulmasını gerçekleştirmek,
 • Otomasyon programı kullanılarak yapılması gereken tüm öğrenci işlemlerini yapmak,
 • Mezuniyet sürecini yürütmek. Diploma ve diploma eklerinin hazırlanmasını ve mezunlara dağıtılmasını sağlamak,
 • İnternet sitesinden çalışma alanı ile ilgili gerekli duyuru işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Müdürlük faaliyetleri ile ilgili izleme ve ölçme faaliyetlerini, gerçekleştirmek ve üst makama raporlamak,
 • Müdürlük faaliyetleri ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,
 • Müdürlük faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarını izlemek ve üst makama raporlamak,
 • Üniversitemizin akademik/idari birimleri ve başkanlık altında bulunan şube müdürlükleri ile koordineli şekilde çalışılmasını sağlamak,
 • Üst makamlar tarafından bildirilen istek ve önerilerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Daire Başkanı ve üst makamların vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Takip ettiği iş ve işlemler hakkında amirine bilgi vermek.