Enstitü’de Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz/disiplinler arası) ile Doktora-Sanatta Yeterlilik Programı Açılması (YÖKSİS ABAYS)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16/02/2021 tarihli ve E-75850160-104.01.04.01-11197 sayılı yazısı gereği Yükseköğretim kurumları bünyesinde lisansüstü program açılmasına ilişkin başvurular 16/02/2021 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinden yapılmaktadır.

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16/02/2021 tarihli ve E-75850160-104.01.04.01-11197 sayılı yazısı ile ;

1) Söz konusu yazılım üzerinden yapılacak lisansüstü program açılması başvurularında programda görev alacak asgari öğretim üyelerinin aşağıdaki şartları sağlaması durumunda sisteme eklenebilmesine,

a) Bir  öğretim  üyesinin  en  fazla iki  farklı isimli lisansüstü  programın tezli  yüksek lisansı ile doktora  programlarında,  ayrıca  en  fazla  bir tane  de  disiplinlerarası lisansüstü  programın tezli yüksek  lisansı  ile  doktora  programında  asgari  öğretim  üyesi  olarak  yer  alabilmesine,  tezsiz yüksek lisans programlarının bu kısıtlamaya tabi olmamasına,

b) Öğretim üyesinin haftalık ders saati yükünün toplamda 30 saati geçmemesine,

c)  Öğretim  üyesinin  danışmanlık  sayısının  "Lisansüstü  Eğitim  ve  Öğretim  Yönetmeliği  35. maddesi"  uyarınca  tezli  yüksek  lisans  ve  doktora  programları  için  14'ü,  tezsiz  yüksek  lisans programları için tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç 16'yı geçmemesine,

d) Öğretim üyelerinin üniversitenin kadrosunda olmasına,

e) Kadrosu farklı üniversitede bulunan ancak ilgili üniversitede rektör ya da dekan olarak görev yapan öğretim üyelerinin lisansüstü programda asgari öğretim üyeleri arasında kabul edilmesine, ancak söz konusu öğretim üyelerinin görevden ayrılması durumunda programın asgari öğretim üyelerinden çıkarılmasına,

2) Bir öğretim üyesinin birinci maddenin (a) bendindeki şartlardan daha fazla programın asgari öğretim üyesi olarak YÖKSİS sistemi üzerinde eşleştirilmiş olması durumunda;  söz konusu öğretim üyelerinin tezsiz yüksek lisans programları hariç bütün lisansüstü programların asgari öğretim üyesi listesinden çıkarılmasına; üniversitelerin YÖKSİS üzerindeki mevcut lisansüstü programlarına ilişkin asgari öğretim üyesi eşleştirmelerini kontrol ederek mevcut tüm programları için asgari öğretim üyesi eşleştirmelerini tamamlamalarına; mevcut programları için asgari öğretim üyesi eşleştirmesi yapılmadan sistem üzerinden yeni lisansüstü program açılmasını teklif edememesine; teklif etmesi durumunda da söz konusu teklifin değerlendirilmeyerek iade edilmesine,

3) Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için görev alacak öğretim üyelerine ilişkin örgün eğitim için var olan kriterlerin geçerli olmasına,

karar verilmiştir.

Aşağıda bulunan başvuru formu biriminizce doldurulup, Enstitü Kurul Kararı ile EBYS üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen formata uygun olmayan başvurular işleme alınmayacaktır. 

  • Yüksek Lisans Programları (tezli, tezsiz, disiplinler arası) İle İlgili Bilgiler Formu için Tıklayınız.​
  • Doktora-Sanatta Yeterlilik Programları İle İlgili Bilgiler Formu için Tıklayınız.​
  • YÖKSİS Veri Tabanına Girilmesi Gereken (Yüksek Lisans-Doktora-Sanatta Yeterlilik) Bilgiler Formu için Tıklayınız.                  

Önemli Hatırlatma:

Hazırlanacak teklif dosyasının kontrol amaçlı oidb@alanya.edu.tr adresine gönderilmesi iş akışı açısından zaman kayıplarını önleyecektir.