Diploma Bilgilendirme

1-Mezun olabilme koşulları nelerdir?

Kayıtlı olduğu programın ders planındaki tüm dersleri alarak başarılı olan ve mezuniyet için gerekli olan AKTS krediyi tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

2- Mezun olan öğrenci diplomasını nasıl teslim alabilir?

Mezun olan öğrenci diplomasını;

a)Şahsen öğrenci işlerine başvurarak,

b)Noter tasdikli vekâletname verdiği bir kişiyi öğrenci işlerine yönlendirerek teslim alabilir.

3-Diplomamı kaybettim ne yapmalıyım?

Diploma, Yandal sertifikasını kaybedenlerin, ulusal gazetelerin birine kayıp ilanı verdikten sonra, yayımlanan gazetenin bir suretini ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği ücreti ilgili banka hesabına yatırdığını gösteren dekontu, gerekçeli başvuru dilekçesine ekleyerek nüfus cüzdanı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları halinde Diploma, Yandal sertifikasının ikinci nüshası hazırlanır. Başvuru dilekçesi örneği (Diploma, Yandal Sertifikasının İkinci Nüsha Talep Formu)  başkanlığımız web sitesi Belgeler-Öğrenci Formları kısmında mevcuttur.

4-Lisans programında kayıtlı bir öğrenci hangi durumda önlisans diploması alabilir?

Öğrenci kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört dönemindeki dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının en az 2.00 olması ve devam ettiği programından ayrılması koşullarıyla Birim Öğrenci İşlerine dilekçe ile başvuruda bulunması halinde önlisans diploması alabilir.

5-Mezun olmak için gerekli not ortalama şartını sağlayamayan (2.00 ortalama) öğrenci ne yapmalıdır?

AGNO’larını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları halinde, ilgili kurul kararıyla tek ders sınavına girebilirler. Yine de mezun olmak için gerekli ortalamayı sağlayamayan öğrenciler bir sonraki dönemde/dönemlerde kayıt yenileme ve derse kayıt yaparak gerekli ortalamayı sağlamaları halinde mezun olabileceklerdir.

6-Öğrencinin mezuniyet tarihi nasıl belirlenir?

Öğrencinin mezuniyet tarihi, mezuniyet ile ilgili tüm şartları sağlamasının akabinde Birim Yönetim Kurulu tarafından mezun edilir yönetim kurulu tarihi mezuniyet tarihidir.