Kuruluş

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞU VE GELİŞİMİ

Üniversitemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 31 Mart 2015 tarihinde kabul edilen ve 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6640 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca, 2809 sayılı Kanun’a eklenen “Ek Madde 161” gereğince Antalya’nın Alanya ilçesinde aşağıda belirtilen akademik birimlerden oluşturularak kurulmuştur. 

 • İşletme Fakültesi,
 • Mühendislik Fakültesi,
 • Eğitim Fakültesi,
 • Tıp Fakültesi,
 • Akseki Meslek Yüksekokulu,
 • Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu,
 • Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu,

Üniversitenin kurulması ile birlikte Rektörlüğe bağlı olarak aşağıda yer alan enstitüler açılmıştır.

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü,
 • Fen Bilimleri Enstitüsü,
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

17.05.2016 tarihinde Rektörlüğe bağlı aşağıda yer alan birimler açılarak zorunlu ortak derslerin yürütülmesi sağlanmıştır.

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü,
 • Türk Dili Bölümü,

Akdeniz Üniversitesinden 6917 öğrenci aktarılmıştır.

Üniversitemiz güncel olarak aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır.

10 Fakülte;

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, (İşletme Fakültesinin ismi değiştirilerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmuş daha sonra mevcut haliyle eğitime devam etmektedir.)
 • Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi, (Mühendislik Fakültesinin ismi değiştirilerek mevcut haliyle eğitime devam etmektedir.)
 • Eğitim Fakültesi,
 • Tıp Fakültesi,
 • Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Spor Bilimler Fakültesi,
 • Turizm Fakültesi,
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi,
 • Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,
 • Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi,

5 Meslek Yüksekokulu;

 • Akseki Meslek Yüksekokulu,
 • Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu,
 • Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu,
 • Alanya Ticaret Ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu,
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,

1 Yüksekokul;

 • Yabancı Diller Yüksekokulu (Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Yabancı Diller Yüksekokuluna dönüştürülmüştür.)

1 Enstitü;

 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü 25.12.2019 da birleştirilmiştir.)

Birimlerin Kuruluş Tarihleri;

BİRİM ADI

BİRİM TÜRÜ

DURUMU

AÇILIŞ TARİHİ

REKTÖRLÜK

Rektörlük

Aktif

23.04.2015

TIP FAKÜLTESİ

Fakülte

Aktif

22.04.2015

AKSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Meslek Yüksekokulu

Aktif

23.04.2015

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MYO

Meslek Yüksekokulu

Aktif

23.04.2015

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fakülte

Aktif

23.04.2015

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Enstitü

Kapalı

23.04.2015

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Enstitü

Kapalı

23.04.2015

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Enstitü

Kapalı

23.04.2015

GAZİPAŞA MUSTAFA RAHMİ BÜYÜKBALLI MYO

Meslek Yüksekokulu

Aktif

23.04.2015

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Fakülte

Kapalı

23.04.2015

İŞLETME FAKÜLTESİ

Fakülte

Kapalı

23.04.2015

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

Meslek Yüksekokulu

Aktif

17.03.2016

REKTÖRLÜK YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Bölüm

Kapalı

17.05.2016

REKTÖRLÜK TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ

Bölüm

Aktif

17.05.2016

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ

Bölüm

Aktif

17.05.2016

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TURİZM MYO

Meslek Yüksekokulu

Aktif

16.06.2016

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Fakülte

Aktif

03.08.2016

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakülte

Aktif

03.08.2016

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakülte

Aktif

03.08.2016

TURİZM FAKÜLTESİ

Fakülte

Aktif

03.08.2016

GAZİPAŞA HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakülte

Aktif

16.02.2018

SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Fakülte

Aktif

16.02.2018

RAFET KAYIŞ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Fakülte

Aktif

25.05.2018

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Yüksekokul

Aktif

25.05.2018

iKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fakülte

Kapalı

04.10.2019

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Enstitü

Aktif

25.12.2019

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fakülte

Aktif

04.09.2021