}

Planlama ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü

Mesut COŞKUN

Planlama ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü

  • 0(242) 510 60 60 / 1352
  • mesut.coskun@alanya.edu.tr
Mustafa YILMAZ

Planlama ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü

Büro Personeli

  • 0(242) 510 60 60 / 1360
  • mustafa.yilmaz@alanya.edu.tr

1. Müdürlük yazışmalarını yapılması için evrak kayıt- dosya sistemi ve arşiv işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
2. Mevcut bölüm programlara öğrenci alım işlemlerini organize etmek,
3. Senato Eğitim Komisyonu iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
4. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında CİMER aracılığı ile gelen taleplerin yanıtlanması veya ilgili birime sevk edilerek gerekli cevapların alınmasını sağlamak,
5. Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından gelen rapor ve belgeleri takip etmek,
6. Senato Eğitim Komisyonunun sekretarya faaliyetlerini sağlamak,
7. Akademik Takvim Komisyonunun çalışmalarını koordine etmek,
8. Birim faaliyetlerine ilişkin kanun, yönetmelik ve yönergeleri takip etmek,
9. Üniversitenin mevzuatlarının oluşturulması veya mevcut mevzuatların güncellenmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
10. Üniversitede yer alan öğretim planlarının oluşmasını veya güncellenmesini sağlamak,
11. Öğretim Planlarının akademik birimlerden toplanarak senatoya sunularak oluşturulması ve güncellenmesini sağlamak,
12. Bağlı bulunulan üst makamlara sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki sınırları içinde incelemek, parafa veya imza etmek,
13. Senato ve Yönetim Kuruluna önerilerin hazırlanması ve kararların ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak,
14. Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin süresi içerisinde aksatılmadan düzenli bir biçimde sürdürülmesini sağlamak,
15. Birim temel faaliyetleri ile ilgili yasal mevzuatların uygulanmasını sağlamak,
16. Kendisine yönlendirilmiş öğrencilerin her türlü soru ve sorunları ile yakından ilgilenmek,
17. Mevzuatları (Yönetmelik, Yönergeleri, vd.) takip etmek, gereğini yapmak ve yapılması gereken düzenlemelere dair iş ve işlemleri takip etmek,
18. İnternet sitesinden çalışma alanı ile ilgili gerekli duyuru işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
19. Üniversite Kurullarının, eğitim-öğretim ile ilgili alınan kararlarının uygulanmasını sağlamak,
20. Otomasyon programı kullanılarak yapılması gereken tüm öğrenci işlemlerini yapmak,
21. Diploma ve diploma eklerinin hazırlanmasını ve mezunlara dağıtılmasını sağlamak,
22. Müdürlük faaliyetleri ile ilgili izleme ve ölçme faaliyetlerini, gerçekleştirmek ve üst makama raporlamak,
23. Müdürlük faaliyetleri ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,
24. Müdürlük faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarını izlemek ve üst makama raporlamak,
25. Üniversitemizin akademik/idari birimleri ve başkanlık altında bulunan şube müdürlükleri ile koordineli şekilde çalışılmasını sağlamak,
26. Üst makamlar tarafından bildirilen istek ve önerilerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak,
27. Daire Başkanı ve üst makamların vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Takip ettiği iş ve işlemler hakkında amirine bilgi vermek.