Planlama ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü

Mesut COŞKUN

Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü

 • 0(242) 510 60 60 / 1352
 • mesut.coskun@alanya.edu.tr
Nazmi TAŞAR

Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü

 • 0(242) 510 60 60 / 1353
 • nazmi.tasar@alanya.edu.tr
Kadriye BÜYÜKBALLı

Planlama ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü

Bilgisayar İşletmeni

 • 0(242) 510 60 60 / 1360
 • kadriye.buyukballi@alanya.edu.tr
 • Müdürlük yazışmalarını yapılması için evrak kayıt - dosya sistemi ve arşiv işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul, Enstitü kurulması öncesi ve sonrası için yapılan işlemleri takip etmek,
 • Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul, Enstitü bünyesinde bölüm-program açılması için yapılan işlemleri yürütmek,
 • Mevcut bölüm programlara öğrenci alım işlemlerini organize etmek,
 • YÖKSİS ABAYS işlemlerini takip etmek,
 • YÖKSİS Birim/Bölüm/Program bilgilerinin güncel tutulmasını sağlamak, 
 • Senato Eğitim Komisyonu iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında CİMER aracılığı ile gelen taleplerin yanıtlanması veya ilgili birime sevk edilerek gerekli cevapların alınmasını sağlamak,
 • Ders planlarının akademik birimlerden toplanarak senatoya sunulması ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Ders müfredatlarının güncel tutulmasını sağlamak,
 • Bir sonraki yılın ders planları ile ilgili değişiklik taleplerini senatoya sunulmasını sağlamak,
 • Bağlı bulunulan üst makamlara sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki sınırları içinde incelemek, parafa veya imza etmek,
 • Senato ve Yönetim Kuruluna önerilerin hazırlanması ve kararların ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak,
 • Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin süresi içerisinde aksatılmadan düzenli bir biçimde sürdürülmesini sağlamak,
 • Birim temel faaliyetleri ile ilgili yasal mevzuatların uygulanmasını sağlamak,
 • Kendisine yönlendirilmiş öğrencilerin her türlü soru ve sorunları ile yakından ilgilenmek,
 • Mevzuatları (Yönetmelik, Yönergeleri, vd.) takip etmek, gereğini yapmak ve yapılması gereken düzenlemelere dair iş ve işlemleri takip etmek,
 • İnternet sitesinden çalışma alanı ile ilgili gerekli duyuru işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Üniversite Kurullarının, eğitim-öğretim ile ilgili alınan kararlarının uygulanmasını sağlamak,
 • Otomasyon programı kullanılarak yapılması gereken tüm öğrenci işlemlerini yapmak,
 • Mezuniyet sürecini yürütmek. Diploma ve diploma eklerinin hazırlanmasını ve mezunlara dağıtılmasını sağlamak,
 • Müdürlük faaliyetleri ile ilgili izleme ve ölçme faaliyetlerini, gerçekleştirmek ve üst makama raporlamak,
 • Müdürlük faaliyetleri ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,
 • Müdürlük faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarını izlemek ve üst makama raporlamak,
 • Üniversitemizin akademik/idari birimleri ve başkanlık altında bulunan şube müdürlükleri ile koordineli şekilde çalışılmasını sağlamak,
 • Üst makamlar tarafından bildirilen istek ve önerilerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Daire Başkanı ve üst makamların vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Takip ettiği iş ve işlemler hakkında amirine bilgi vermek.