Fakülte veya Yüksekokulda Anabilim/Anasanat Dalı Açılması (YÖKSİS ABAYS)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13/11/2019 tarihli ve E.85343 sayılı yazısı gereği Yükseköğretim kurumları tarafından, fakülte veya yüksekokullar bünyesinde anabilim/anasanat dalı açılmasına ilişkin başvurular 13.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinden yapılmaktadır.

Aşağıda bulunan başvuru formu biriminizce doldurulup, Fakülte/Meslek Yüksekokulu Kurul Kararı ile EBYS üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen formata uygun olmayan başvurular işleme alınmayacaktır. 

Önemli Hatırlatma:

Hazırlanacak teklif dosyasının kontrol amaçlı oidb@alanya.edu.tr adresine gönderilmesi iş akışı açısından zaman kayıplarını önleyecektir.