ÜLKEMİZDE MEYDANA GELEN KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DOĞAL AFET (DEPREM) NEDENİYLE 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİ DUYURUSU

ÜLKEMİZDE MEYDANA GELEN KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DOĞAL AFET (DEPREM) NEDENİYLE 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİ DUYURUSU

06.02.2023 tarihinde Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli doğal afet (deprem) nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2023 tarih ve E.12552 sayılı yazısı gereği, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla 06.02.2023 tarihinde başlayacak olan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılının uzaktan eğitim yöntemiyle 20 Şubat 2023 tarihinde aşağıda yer alan ilkeler doğrultusunda başlamasına Üniversitemiz Senatosunca karar verilmiştir.

1) Bu yılın Nisan ayının sonuna kadar Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında uzaktan eğitim yöntemine geçilmesine ancak Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ne göre uygulaması olan aşağıda belirtilen program ve sınıfların sadece uygulama kısımları yüz yüze, teorik kısımları uzaktan eğitim şeklinde yürütülecektir.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPILACAK PROGRAM VE SINIFLAR

FAKÜLTE / PROGRAM SINIFLAR
TIP FAKÜLTESİ 4,5,6
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 4,5
EĞİTİM FAKÜLTESİ -
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 4
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 4
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 4
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 4
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 4
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ -
HEMŞİRELİK 4
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ -
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 4

 

2) Bazı dersler teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha vb.) diye kendi içerisinde iki kısımdan ibaret olup, bu şekildeki derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Bu derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan eğitimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, üniversite senatosunun alacağı kararlar doğrultusunda yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim-öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.

3) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerden 06 Şubat 2023 tarihi ve sonrasında 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz dönemine ait final, bütünleme, mazeret, tek ders, ek sınavlar gibi sınavlar ile lisansüstü programlarda yeterlik veya tez sınavı olup katılamayanlar için söz konusu sınavların eğitim-öğretimin başlamasıyla birlikte ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır.

4) 06 Şubat 2023 tarihi ve sonrasında 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına ait yapılan sınavlara katılamayanlar için telafi sınavı düzenlenecektir.

5) Üniversitemiz bölüm/programlarında öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim başlamasından (20 Şubat 2023) itibaren 3 (üç) hafta içinde başvurmaları halinde öğrenime ara izni (kayıt dondurma) taleplerinin akademik birimlerin ilgili kurullarınca değerlendirilerek kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden sayılmamasına, ayrıca mazeretleri nedeniyle süresi içinde başvuru yapamayanların mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde talepleri ilgili akademik birimlerden tarafından değerlendirilecektir.

6)  Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden birinci maddede geçen yüz yüze eğitim-öğretim yapacak programlarda ve sınıflarda öğrenime devam edecek olanların talep etmeleri halinde;

  • Birinci derece yakınlarının ikametgahı veya geçici ikametgahı Üniversitemizin bulunduğu ilde bulunanlar Üniversitemiz akademik birimlerindeki eş değer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilmelerine, başvurular akademik birimlerce değerlendirilecektir.
  • Özel öğrencilik taleplerinin, Üniversitemiz 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başlangıç tarihi dikkate alınarak, (20 Şubat 2023) eğitim-öğretime başlama tarihinden itibaren 3 (üç) hafta içinde yapılacaktır.
  • Öğrenciler başvuru dilekçelerine öğrenci belgesi ve not durum belgesini (transkript) ekleyerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.
  • Özel öğrencilik başvurusu kabul edilen öğrenciler, kendi Üniversitesinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na özel öğrencilik statüsü kazandığını yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

 

 

 

 


  • OİDB
  • 17 Şubat, 2023