TEK DERS SINAVLARI HAKKINDA

 

COVİD-19 salgını nedeniyle, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı ile sınırlı olmak üzere, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören ve yönetmelikler ile müfredatlarına göre ilgili programdan mezun

olması için en fazla üç dersten başarısız olanlar (devamsız dersler hariç) ile mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde AGNO'ları 2,00'ın altında olması nedeniyle mezun

olamayan öğrencilerin AGNO'larını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları en az bir, en çok üç dersten bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararıyla tek ders sınav hakları, üç ders sınavı olarak uygulanacaktır.

 

 

Mezun konumunda olan öğrencilerine önemle duyurulur. 15/06/2020

Eski Site