7143 Sayılı Öğrenci Af Kanundan Faydalanmak İsteyenlerin Dikkatine

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun""un 15. Maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen "Geçici Madde 78" hükümleri gereğince; Üniversitemizden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen (kendi isteğiyle kaydını sildirenler dahil) öğrenciler ile programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrenciler; başvurmaları halinde 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenimlerine devam edebileceklerdir.

Başvurular aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

 

 

 

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

Başvuru Tarihleri

18 Mayıs 2018

18 Eylül 2018

Kesin Kayıt Tarihleri

19 Eylül 2018

28 Eylül 2018

 

1-Not Durum Belgesi (Transkript)

2-Adli Sicil Kaydı

3-T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

4-Askerlik Durum Belgesi (Erkek Öğrenciler İçin)

5-ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (Kayıt Yaptırmayan Adaylar İçin)  

 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler bu kanunun sağladığı haklardan faydalanamazlar.

   

   

 • Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 2 ay içerisinde başvurmaları halinde bu kanundan faydalanabileceklerdir.

   

   

 • YÖK Uygulama İlkeri için tıklayınız.

 

 

 

Eski Site