MYO’da Program / Fakülte ile YO’da Bölüm Açılması (YÖKSİS ABAYS)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04/01/2019 tarihli ve 199-E.1323 sayılı yazısı gereği Yükseköğretim kurumları tarafından, fakülte, yüksekokullar bünyesinde bölüm/anabilim dalı kurulması, meslek yüksekokullarında önlisans programı açılması ile açılmış olan program/bölümlere ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin başvurular 07.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinden yapılmaktadır.

 

Başvurular Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca YÖKSİS veri tabanına yüklenecek olup, belirtilen formata uygun olamayan başvurular işleme alınmayacaktır. 

 

  • YÖKSİS Veri Tabanına Girilmesi Gereken Bilgiler Formu için Tıklayınız.

  • YÖKSİS Veri Tabanına Yüklenmesi Gereken Gerekçe Formu için Tıklayınız.

  • YÖKSİS Veri Tabanına Yüklenmesi Gereken, Doluluk Oranının %90'ın Altında Olmasına Rağmen Açılma Gerekçesi Formu için Tıklayınız.

ÖNEMLİ HATIRLATMA:

Hazırlanacak teklif dosyasının kontrol amaçlı oidb@alanya.edu.tr adresine gönderilmesi iş akışı açısından zaman kayıplarını önleyecektir. Kontrol onayı sonrasında dosyaların dijital kopyalarının (orjinal formatında) ve Fakülte/ Meslek Yüksekokulu Kurul Kararlarının EBYS üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Dosyaların CD ortamında Başkanlığımıza gönderilmesine gerek yoktur.

Eski Site