Fakülte / Meslek Yüksekokulu Öğrenci Alımı (YÖKSİS ABAYS)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04/01/2019 tarihli ve 199-E.1323 sayılı yazısı gereği Yükseköğretim kurumları tarafından, fakülte, yüksekokullar bünyesinde bölüm/anabilim dalı kurulması, meslek yüksekokullarında önlisans programı açılması ile açılmış olan program/bölümlere ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin başvurular 07.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinden yapılmaktadır.

 

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11/10/2019 tarihli ve E.76053 sayılı yazısı ile ; Yükseköğretim Kurumlarında önlisans programlarına ilk kez öğrenci alımı tekliflerinin değerlendirilebilmesi için programın kadrosunda, en az üç öğretim elemanı aranmasına; bu öğretim elemanlarından, özellikli alanlar hariç, en az ikisinin tezli yüksek lisans mezunu veya hazırlık sınıfı dışında en az on yarıyıllık lisans programı mezunu olması ya da, birinin doktora derecesine sahip olması koşulu aranmasına karar verilmiştir.

 

Başvurular Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca YÖKSİS veri tabanına yüklenecek olup, belirtilen formata uygun olamayan başvurular işleme alınmayacaktır. 

 

 

  • 1-YÖKSİS Veri Tabanına Girilmesi Gereken Bilgiler Formu (Öğrenci Alımı) için Tıklayınız.

  • 2-YÖKSİS Veri Tabanına Yüklenmesi Gereken Ayrıntılı Gerekçe Formu için Tıklayınız.

  • 3-YÖKSİS Veri Tabanına Yüklenmesi Gereken, Doluluk Oranının %90'ın Altında Olmasına Rağmen Açılma Gerekçesi Formu (İlgili Yıl İçin Belirlenen Doluluk Oranına Göre İhtiyaç Duyulması Halinde Doldurulacaktır.) için Tıklayınız.

  • 4-YÖKSİS Veri Tabanına Yüklenmesi Gereken, Programla İlgili Bilgiler için Tıklayınız.

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA:

Hazırlanacak teklif dosyasının kontrol amaçlı oidb@alanya.edu.tr adresine gönderilmesi iş akışı açısından zaman kayıplarını önleyecektir. Kontrol onayı sonrasında dosyaların dijital kopyalarının (orjinal formatında) ve Fakülte/ Meslek Yüksekokulu Kurul Kararlarının EBYS üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Dosyaların CD ortamında Başkanlığımıza gönderilmesine gerek yoktur.

Eski Site