Fakülte veya Yüksekokulda Anabilim/Anasanat Dalı Dalı Açılması (YÖKSİS ABAYS)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13/11/2019 tarihli ve E.85343 sayılı yazısı gereği Yükseköğretim kurumları tarafından, fakülte veya yüksekokullar bünyesinde anabilim/anasanat dalı açılmasına ilişkin başvurular 13.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinden yapılmaktadır.

 

Başvurular Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca YÖKSİS veri tabanına yüklenecek olup, belirtilen formata uygun olamayan başvurular işleme alınmayacaktır. 

  • YÖKSİS Veri Tabanına Yüklenmesi Gereken Gerekçe Formu için Tıklayınız.

ÖNEMLİ HATIRLATMA:

Hazırlanacak teklif dosyasının kontrol amaçlı oidb@alanya.edu.tr adresine gönderilmesi iş akışı açısından zaman kayıplarını önleyecektir. Kontrol onayı sonrasında dosyaların dijital kopyalarının (orjinal formatında) ve Fakülte/ Meslek Yüksekokulu Kurul Kararlarının EBYS üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Dosyaların CD ortamında Başkanlığımıza gönderilmesine gerek yoktur.

Eski Site