Enstitüler Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Program Açılışı

Enstitünüz için program açma tekliflerinizi hazırlamadan önce açıklamaları mutlaka okuyunuz. Program açma ile ilgili Üniversitemiz matbu teklif dosyaları aşağıdadır.

 

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA:

Hazırlanacak teklif dosyasının kontrol amaçlı oidb@alanya.edu.tr adresine gönderilmesi iş akışı açısından zaman kayıplarını önleyecektir. Kontrol onayı sonrasında dosyaların dijital kopyalarının (orjinal formatında) ve Enstitü Kurul Kararlarının EBYS üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Dosyaların CD ortamında Başkanlığımıza gönderilmesine gerek yoktur.

Eski Site