Enstitüler Doktora/Sanatta Yeterlilik Program Açılışı

Enstitünüz için doktora/sanatta yeterlilik programı açma tekliflerinizi hazırlamadan önce açıklamaları mutlaka okuyunuz. Program açma ile ilgili Üniversitemiz matbu teklif dosyaları aşağıdadır.

 

 • Program Açma Başvuru Dosyası için Tıklayınız.

 • Ek-1-Tablo 1 - Son 3 Yıl Yük.Lis. Öğr. Sayısı için Tıklayınız. 

 • Ek-2-Tablo 2 - Doktora Pr. İle Alakalaı Yük. Lis. Pr. Son 3 Yılda Açılan Dersler için Tıklayınız.

 • Ek-3-Tablo 3 - Yük. Lis. Pr. Son 3 Yılda Mezun Olanlar için Tıklayınız.

 • Ek-4-Tablo 4 - Doktora Pr. Başlayacak Öğrenci Tahminleri için Tıklayınız.

 • Ek-5-Tablo 5 A-Doktora Veya San. Yet.  Pr. Görev Alacak Öğr. Üyeleri İle Başka Yük.Lis. Doktora Veya San. Yet.  Pr. Görev Alan Öğr. Üyeleri için Tıklayınız.

 • Ek-6- Özgeçmişler için Tıklayınız.

 • Ek-7-Tablo 5 B -  Doktora Veya San. Yet.  Pr. Görev Alacak Öğr. Üyeleri için Tıklayınız.

 • Ek-8-Tablo 6-Mevcut Yük. Lis.-Dok. Pr. Görev Alan Öğr. Üye. İlişk. Bilgiler için Tıklayınız.

 • Ek-9-Yüksek Lisans Dersin Kodu - İçerikleri Ve Kitaplar için Tıklayınız.

 • Ek-10-Doktora-Sanatta Yeterlilik Dersin Kodu - İçerikleri ve Kitaplar için Tıklayınız.

 • Ek-11-Bilgisayar Ekipmanları için Tıklayınız.

 • Ek-13-Sürekli Yayınlar için Tıklayınız.

 • Dosyaları toplu indirmek İçin Tıklayınız

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA:

Hazırlanacak teklif dosyasının kontrol amaçlı oidb@alanya.edu.tr adresine gönderilmesi iş akışı açısından zaman kayıplarını önleyecektir. Kontrol onayı sonrasında dosyaların dijital kopyalarının (orjinal formatında) ve Enstitü Kurul Kararlarının EBYS üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Dosyaların CD ortamında Başkanlığımıza gönderilmesine gerek yoktur.

Eski Site