2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Sonuçları

2017-2018 eğitim öğretim yılında Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci olarak başvuran adayların;

 

Değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

1. Grup Yedek Adaylardan Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Listesi

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ

 

 

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

ASİL ADAY*

14 Ağustos 2017

18 Ağustos 2017

1. GRUP YEDEK ADAY

21 Ağustos 2017

22 Ağustos 2017

2. GRUP YEDEK ADAY 23 Ağustos 2017 24 Ağustos 2017
3. GRUP YEDEK ADAY 25 Ağustos 2017 28 Ağustos 2017

 

 

 

*Üniversitemize yerleşen aday öğrencilerin başvuruda belirttikleri e-posta adreslerine “kabul mektubu” 11/08/2017 tarihine kadar  gönderilecektir.

 

* Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına kabul edilen öğrencilerin, 10-14 ağustos 2017 tarihleri arasında  online olarak veya ALTSO Turizm MYO binasına gelerek "özel yetenek sınavı"na başvurması gerekir. Bu öğrencilerin kesin kayıtları "Özel Yetenek Sınavı"ndan başarılı olduktan sonra  yapılır.

 

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

 1. Lise diplomasının aslı ve Türkçe onaylı tercümesi,
 2. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak “Denklik Belgesi”
 3. Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçeye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından onaylı örneği,
 4. Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçeye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden ya da Konsolosluklarından onaylı örneği,
 5. Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylanmış örneği,
 6. Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. (Katkı payları belli olduğunda ilan edilecektir. Katkı payları 05-08 Eylül 2017 tarihleri arasında yatırılacaktır. )
 7. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak “Öğrenci Vizesi”,
 8. 3 adet vesikalık fotoğraf,
 9. Var ise Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi,
 10. Yabancı uyruklu kimlik numarası,
 11. Türkiye’deki tam teşekküllü bir hastaneden ya da üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu. (İstenen birimler için.)

 

*** Adayların kayıt yaptırabilmeleri için İkamet İzin Belgesi alması gerekir.

*** Kayıt hakkını kazanan adaylarda, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar veya kayıt için gerekli olan belgelerini sunamayanlar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve kayıt hakkı sırasıyla yedek adaylara geçer.

*** Adayların Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına göre Türkçe yeterlik düzeyleri ve puan aralıkları aşağıdaki tabloya göre değerlendirilir.

TÜRKÇE DİL YETERLİK DÜZEYLERİ

PUAN ARALIKLARI

AÇIKLAMALAR

C2

95-100

Eğitim-Öğretime başlar

C1

85-94

B2

75-84

B1

60-74

A2

30-59

Türkçe Öğretim Programına Katılır

A1

0-29

 

 

Eski Site