Diploma Eki

DİPLOMA EKİ NEDİR?

Diploma Eki (DE), Uluslararası saydamlığı pekiştirmek ve yeterliliklerin (diplomalar, dereceler, sertifikalar vs.) akademik ve mesleki açıdan tanınmasını sağlamak üzere yükseköğrenim diplomalarına iliştirilen bir dökümandır. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Diploma Ekinin iliştirildiği orjinal diplomada adı bulunan kişinin başarıyla tamamladığı çalışmaların yapısına, düzeyine, kapsamına ve statüsüne ilişkin bilgi sunmak üzere tasarlanmıştır. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir bir yapıdadır.

 

Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO çalışma grubu tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. 

 

DİPLOMA EKİ SEKİZ BÖLÜMDEN OLUŞUR:

1. Diploma Ekine hak kazanmış olan kişinin kimliği,

2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yeti,

3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi,

4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları,

5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi,

6. Ek bilgiler,

7. Diploma Ekinin resmî tasdiki,

8. Ulusal yükseköğrenim sistemi hakkında bilgi

 

DİPLOMA EKİ NE DEĞİLDİR?

1. Bir özgeçmiş (CV) değildir. 

2. Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez. 

3. Otomatik olarak akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir.

 

DİPLOMA EKİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KAZANIMLAR NELERDİR?

1. Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma,

2. Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenim süresince edindiği yeterliliklerin tam bir tarifi,

3. Öğrencinin başarı ve yetkinliklerinin tarafsız olarak tanımlanması,

4. Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı,

5. Artan iş bulma olanakları,

 

DİPLOMA EKİNİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA SAĞLADIĞI KAZANIMLAR NELERDİR?

1. Yeterliliklerin şeffaflığını artırarak akademik ve meslekî tanınmayı kolaylaştırır. 

2Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda Avrupa çapında kabul gören ortak bir çerçeve sunar. 

3. Sahip olunan yeterliliğe ilişkin farklı bir eğitim çerçevesinde de anlaşılabilir bir bilgiye dayalı yargı sunar. 

4. Kurumun yurtdışında görünürlüğünü sağlar. 

5. Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede istihdam edilebilirliklerini artırır. 

6. Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.

 

DİPLOMA EKİ NE İÇİN GEREKLİDİR?

Tüm dünyada yeni yeterlilikler gelişmekte ve hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler yeterlilik sistemleri ile eğitim yapılarını sürekli değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareket halindeki yurttaşlar, yeterliliklerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Bugün artık yeterliliklerin tanınmaması ya da eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orjinal belgeler tek başlarına yeterli bilgi sağlayamadıkları için daha detaylı açıklama sunmaksızın herhangi bir yeterliliğin düzey ve işlevini değerlendirmek son derece güç olmaktadır.

 

KİM DİPLOMA EKİ ALABİLİR?

Diploma Eki İngilizce olarak hazırlanır ve tüm Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi mezunlarına bedelsiz ve otomatik olarak Diplomalarıyla birlikte verilir.

 

DİPLOMA EKLERİ NEREDEN VE NASIL ALINIR.

Mezun öğrenciler, Diplomalarını ve Diploma Eklerini Kestel Kampüsünde'ki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alabilirler. Diploma ve Diploma Ekleri yalnızca öğrencinin kendisine verilir; bir üçüncü kişi alamaz.

 

DİPLOMA EKİ HANGİ ZORLUKLARA CEVABEN ÜRETİLMİŞTİR?

1. Yükseköğretimde saydamlık sağlar.

2. Yeterliliklerdeki hızlı değişime yer verir. 

3. Hareketliliği kolaylaştırır; yaşam boyu eğitimi ulaşılabilir kılar. 

4. Yeterlilikler hakkında âdil ve güvenilir yargılar sunar.

DİPLOMA EKİ ÖRNEKLERİ

Diploma Eki Ön Yüzü Diploma Eki Arka Yüzü

                 Diploma Eki Örneği Ön Yüz                                                   Diploma Eki Örneği Arka Yüz

Eski Site