ÜNİVERSİTEMİZ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Üniversitemiz Senatosunun 07.02.2018 tarihli ve 02/19 sayılı toplantısında; Yaz Okulu Yönerge'sinin 9. Maddesinin "Yaz öğretiminde bir öğrenci Üniversitemiz içinden ve diğer yükseköğretim kurumlarından her yaz döneminde en fazla 20 AKTS’lik ders alabilir. " şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

Eski Site